ដំណើរកំសាន្តដែលមើលឃើញនៃខ្សែដំឡើងឧបករណ៍ខួងធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក-XCMG Drill Rig

FES × XCMG កំណែកំពូលឧបករណ៍ខួងរ៉ូតារី

បទពិសោធន៍ FES ក្នុងបរិក្ខារគំនរ

ម៉ាស៊ីនខួងរ៉ូតារីធំជាងគេលើពិភពលោក

ម៉ាស៊ីនខួង Rotary ដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោក ជាមួយនឹងកម្លាំងបង្វិលអតិបរមា 1200kN.m 885,000lbf-ft ​​បន្ទាប់ពី XR800E